Ekoturizam Mrežnica | Mrežnica 5b, 47252 Barilović, Hrvatska | Tel: +385 98 474 434 | mreznica@mreznica.com

Lokacija

Ekoturizam Mrežnica

Ecotourism Mreznica 45°15′36″N 15°24′54″E

Iz smjera Zagreba (82 km – 1 h 20 min) – Vozite autoputom E65/E71 do Karlovca (izlaz 3). U Karlovcu vozite kroz sve semafore ravno kao da idete državnom cestom D1 u smjeru Plitvica. Odmah nakon izlaska iz grada, nakon prelaska preko mosta na Mrežnici je putokaz desno za Barilović. Do Barilovića je 12 km, a zatim slijedite upute niže: put preko Barilovića. Može se koristiti i drugi put preko Duge Rese i Generalskog Stola ili Bosiljeva i Generalskog Stola, ali ti su putevi nešto duži.

Iz smjera Rijeke (115 km - 1 h 40 min) – Vozite autocestom A7/E65. S autoceste silazite u Bosiljevu (izlaz 5 sa E65). Pratite putokaze za Generalski Stol. Morate ući u centar mjesta, proći kraj crkve. Dalje slijedite upute niže na ovoj stranici: Preko Generalskog Stola

Iz smjera Splita (345 km - 3 h 27 min) ili Zadra (225 km – 2 h 30 min) - Vozite autocestom A1/E71. Silazite s autoceste E71 na izlazu 7 - Oštarije, a dalje slijedite putokaze za Generalski Stol cestom D23. Nemojte skretati s državne ceste prije nego stignete u mjesto Generalski Stol. Morate ući u centar mjesta, proći pored crkve. Dalje slijedite upute niže na ovoj stranici:  Preko Generalskog Stola (nekada navigacija pogrešno usmjerava na skretanje u Tounju prema Kamenici. Tada dođete na krivu stranu rijeke i morate se vratiti na glavnu cestu)

Iz smjera Plitvičkih Jezera (97 km – 1 h 39 min) – vozite cestom D1 u smjeru Karlovca. U mjestu Krnjak skrenite s državne ceste u smjeru Barilovića. U Bariloviću skrenite lijevo za Perjasicu i dalje pratite upute niže na ovoj stranici: Preko Barilovića

Preko Barilovića - Iz Karlovca se krene državnom cestom D1 prema Plitvicama odnosno prema Splitu. Odmah nakon izlaska iz grada, nakon prelaska preko mosta na Mrežnici je putokaz desno za Barilović. Do Barilovića je 12 km. Poslije Barilovića se i dalje nigdje ne skreće, prolaze se mjesta Ščulac, Siča, Ponorac i dolazi se u Perjasicu. Nakon Perjasice put je obilježen smeđim turističkim putokazima „Ekoturizam Mrežnica“. U Perjasici se skreće  desno u smjeru Generalski Stol. Pored stare srušene crkve nastavlja se po asfaltiranoj cesti. Nakon 1 km dolazi se do raskrižja desno Generalski Stol, a ravno Svojić. Tu treba krenuti ravno za Svojić, na makadamski put. Nakon raskrižja imate 6 km makadama. Vozi se kroz selo Svojić i nigdje se ne skreće sve do šume. 300 m nakon ulaska u šumu dolazi se do raskrižja gdje je ravno rampa koja je obično podignuta i to je cesta šumarije. Tu treba skrenuti desno. Do sela Mrežnica je ostalo još 4 km.

Preko Generalskog Stola – U Generalskom Stolu se poslije crkve i pošte skreće desno prema Mateškom selu. 3 km od Generalskoga Stola mostom se prelazio rijeka Mrežnica. Nastavlja se dalje ravno do Mateškog sela. Tu počinje makadamska cesta. Nakon 3 km vožnje po makadamu dolazi se do raskrižja lijevo Perjasica, desno Svojić. Tu treba skrenuti desno za Svojić po makadamskom putu. Dalje je put obilježen turističkim putokazima „Ekoturizam Mrežnica“. Nakon raskrižja imate 6 km makadama. Vozi se kroz selo Svojić i nigdje se ne skreće sve do šume. 300 m nakon ulaska u šumu dolazi se do raskrižja gdje je ravno rampa koja je obično podignuta i to je cesta šumarije. Tu treba skrenuti desno. Do sela Mrežnica je ostalo još 4 km.

SRETAN PUT!